Een eerste maatregel in het kader van de betaaltermijn bedrijfsvoorheffing werd 19 maart 2020 gepubliceerd. Op 14 april werden de periodes waarop toepassing verder uitgebreid door de regering.

Bedrijfsvoorheffing moet normaal aan de overheid betaald worden de maand volgend op dewelke de bedrijfsvoorheffing betrekking heeft. De overheid heeft momenteel een uitstel tot betaling van deze bedrijfsvoorheffing toegekend voor een periode van 2 maanden.

Dit uitstel wordt toegekend voor alle sectoren.

Concreet wil dit zeggen dat volgende betaaltermijnen gerespecteerd moeten worden.
image.png 16.92 KB

Wat doet SD Worx?
De praktische uitwerking binnen SD Worx kan je lezen in de andere digifaq’s over uitstel betaling bedrijfsvoorheffing.