De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft een systeem voorzien voor uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen.

 
De overheid voorziet drie mogelijkheden om van dit uitstel te genieten:

1.   werkgevers die volgens het ministeriele besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020 de onderneming verplicht moeten sluiten genieten automatisch van dit uitstel.
Op 26 maart hebben we naar de hoofdcontactpersoon van de ondernemingen die in deze situatie zitten een communicatie verstuurd.

2.   Werkgevers die niet verplicht zijn om hun onderneming te sluiten, maar omwille van sanitaire of andere dan sanitaire redenen de onderneming toch volledig hebben gesloten, kunnen ook aanspraak maken op dit uitstel tot betaling. (Zie ook digifaq “wat wordt er verstaan onder een volledige sluiting indien mijn onderneming niet behoort tot de ondernemingen die automatisch recht hebben?”)
Om dit uitstel te genieten moet de werkgever wel een verklaring op eer invullen.  Op 26 maart hebben we naar de hoofdcontactpersoon van alle ondernemingen een communicatie verstuurd.

3.    NIEUW vanaf 4 april 2020.
De overheid heeft in de ministerraad van 4 april 2020 besloten dat ook werkgevers die niet volledig moesten sluiten, maar die wel hun economische activiteit zwaar verminderd zien, ook van dit uitstel kunnen genieten.
Ook hiervoor zal een verklaring op eer moeten ingevuld worden.
Alle info over de ‘economische activiteit zwaar verminderd’ vind je terug in de digiFaq: “Ik heb mijn onderneming niet volledig moeten sluiten, maar heb een zwaar verminderde economische activiteit. Kom ik ook in aanmerking voor uitstel betaling RSZ-bijdragen?”.
Laatst aangepast op: 15/05/2020