Het recht op maaltijdcheques wordt geregeld op het niveau van de sector of de onderneming. Een maaltijdcheque wordt in principe toegekend per effectieve arbeidsdag.

De dagen waarop de werknemer, al dan niet verplicht, aan telewerk doet is een normale arbeidsdag. Geldt er in de sector of in de onderneming een regeling volgens dewelke weknemers recht hebben op maaltijdcheques, dan moeten deze ook toegekend worden per dag dat de werknemer effectief aan telewerk doet.

Kent de werkgever daarentegen een maaltijdvergoeding toe aan niet-sedentaire werknemers, dan is deze niet verschuldigd voor de dagen waarop telewerk wordt gedaan. Een maaltijdvergoeding mag namelijk enkel toegekend worden aan de werknemer die verplicht is zich tijdens de werkdag te minimum 4 opeenvolgende uren te verplaatsen en de werknemer niet anders kan dan een maaltijd buitenshuis te gebruiken. Deze voorwaarden zijn niet vervuld bij telewerk, bijgevolg is er ook geen recht op een maaltijdvergoeding.