De werkgever kan bovenop de ziekte-uitkering een aanvullende vergoeding toekennen, om zo het loonverlies van de zieke werknemer te beperken.
 
Aangezien het een aanvullende vergoeding bovenop een socialezekerheidsuitkering betreft, is deze niet onderworpen aan sociale bijdragen.
 
De aanvullende vergoeding op de ziekte-uitkering is wel onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.