Werknemers worden aangespoord om gedurende de komende dagen en weken van thuis uit te werken, of kunnen zelfs niet werken. 

De tewerkstelling in het buitenland wordt dan ook drastisch ingeperkt tot zelfs onmogelijk door het coronavirus. Dit kan een invloed hebben op de belastbaarheid van de werknemers in het kader van hun internationale tewerkstelling. De belastbaarheid in België of in het buitenland wordt beïnvloed door de fysieke aanwezigheid in het werkland. De gewone fiscale belastingregels blijven immers van toepassing. Voorlopig geen afwijking op dat vlak.

De OESO heeft de landen opgeroepen om akkoorden te sluiten. Men wil ongewenste fiscale gevolgen als gevolg van de coronacrisis vermijden. De Minister van Financiën verklaart in de Kamercommissie Financiën dat België deze oproep volgt. 

Zo heeft de fiscus uitdrukkelijk het coronavirus als overmachtssituatie erkend zoals voorzien in de Franse grensarbeidersregeling of de 24 dagen regeling in het kader van de Luxemburgse grensarbeid (zie andere vraag). 

Nederland
Daarnaast heeft de fiscus met Nederland een apart akkoord gesloten. Concreet beschouwt men de thuiswerkdagen van grensarbeiders vanaf 11 maart tot 31 mei 2020 als dagen die betrokkenen presteren in het land waar men normaal gezien tewerkgesteld is. Daardoor blijft het werkland dus belasting heffen op het inkomen dat de grensarbeider verdient tijdens de dagen dat hij thuiswerkt. Indien nodig kunnen België en Nederland beslissen om het akkoord te verlengen na 31 mei 2020. België en Nederland hebben ook afspraken gemaakt over de belastbaarheid van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen die werknemers ontvangen omwille van Corona. 

De overeenkomst wordt verlengd tot en met 31 augustus 2020.  

Duitsland
Ook met Duitsland heeft België een gelijkaardig akkoord gesloten waarbij men de thuiswerkdagen van grensarbeiders vanaf 11 maart tot 31 mei 2020 als dagen beschouwt die betrokkenen presteren in het land waar men normaal gezien tewerkgesteld is. Het werkland blijft ook hier dus verder bevoegd om belasting te heffen op het inkomen dat de grensarbeider verdient tijdens de dagen dat hij thuiswerkt. Het akkoord kan verlengd worden na 31 mei.

De overeenkomst wordt verlengd tot en met 31 augustus 2020.  

Frankrijk
België heeft met Frankrijk (buiten de hierboven genoemde grensarbeidsregeling) een akkoord gesloten waarbij men de thuiswerkdagen van grensarbeiders vanaf 14 maart tot 30 juni 2020 als dagen beschouwt die betrokkenen presteren in het land waar men normaal gezien tewerkgesteld is. Het werkland blijft ook hier dus verder bevoegd om belasting te heffen op het inkomen dat de grensarbeider verdient tijdens de dagen dat hij thuiswerkt. Het akkoord kan verlengd worden na 30 juni 2020.

De overeenkomst wordt verlengd tot en met 31 augustus 2020.

Het Groothertogdom Luxemburg
België heeft met Het Groothertogdom Luxemburg een akkoord gesloten waarbij men de thuiswerkdagen van grensarbeiders vanaf 11 maart tot 30 juni 2020 als dagen beschouwt die betrokkenen presteren in het land waar men normaal gezien tewerkgesteld is. Het werkland blijft ook hier dus verder bevoegd om belasting te heffen op het inkomen dat de grensarbeider verdient tijdens de dagen dat hij thuiswerkt. Het akkoord kan verlengd worden na 30 juni 2020 met maximum 1 maand. 

De akkoorden vermelden expliciet dat grensarbeiders die van deze regeling gebruik willen maken de nodige gegevens moeten bijhouden.
Daaronder verstaat men onder meer een schriftelijke bevestiging van de werkgever waarin hij vermeldt welk deel van de thuiswerkdagen te wijten zijn aan Corona.

De dagen waarop een grensarbeider normaal gezien thuis zou gewerkt hebben en die dus niets te maken hebben met de coronacrisis, blijven belastbaar in de woonstaat van de betrokkene.

De overeenkomst wordt verlengd tot en met 31 augustus 2020.
Laatst aangepast op: 01/07/2020