Indien je als werkgever nu tijdelijk en uitzonderlijk telewerk organiseert in het kader van de corona-crisis, dan is het belangrijk een bijlage bij de arbeidsovereenkomst te voorzien. In deze bijlage kan je de concrete afspraken met je werknemer vastleggen.

Deze afspraken moeten op zijn minst over volgende items handelen:
·        de bereikbaarheid van de werknemer;
·        de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de nodige apparatuur en technische ondersteuning;
·        de eventuele vergoeding van kosten verbonden aan dit telewerk (zie ook de FAQ: Moet u als werkgever een onkostenvergoeding betalen aan uw occasionele telewerker?).

Hierbij kan je als werkgever gebruik maken van ons modeldocument “Overeenkomst voor bedienden – bijlage occasioneel telewerk – CORONA”.
Ondertussen verplicht de overheid telewerk bij alle niet-essentiële bedrijven voor hun werknemers waarvan de functie zich ertoe leent. Ook de bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten moeten in de mate van het mogelijke telewerk organiseren (zie ook de FAQ: Ben ik als werkgever verplicht telewerk te organiseren?). 

Deze overheidsmaatregel is gericht op het indammen van de verspreiding van het coronavirus en is bijgevolg tijdelijk, m.n. van 18 maart 2020 (vanaf 12u) tot en met 10 mei 2020 (met mogelijks nog verlengingen).

Gedurende deze periode van verplicht telewerk kan de werkgever er zich evenwel toe beperken een policy mee te delen al zijn werknemers die tijdelijk en uitzonderlijk verplicht van thuis werken. Deze policy over occasioneel telewerk moet ten minste dezelfde elementen regelen als hierboven vermeld (zoals het item of er al dan niet een vergoeding wordt toegekend voor kosten verbonden aan het occasionele telewerk). De inhoud van het bijgevoegde modeldocument “overeenkomst voor bedienden – bijlage occasioneel telewerk – CORONA” kan als inspiratie dienen om een dergelijke policy op te stellen.
 
Opgelet! Van zodra de verplichting van de overheid ophoudt om te telewerken, is wel terug een bijlage bij de arbeidsovereenkomst met individueel akkoord van de werknemer noodzakelijk indien u occasioneel telewerk in het kader van de coronacrisis (verder) wil afspreken met uw werknemer(s).
 
We verwijzen ook graag naar ons E-book dat u gratis kan downloaden via volgende link: https://go.sdworx.com/nl/ebook-telewerken-download. Hierin vindt u niet alleen het juridisch kader, maar ook enkele praktische tips om deze manier van werken succesvol uit te rollen in uw organisatie.
Laatst aangepast op: 06/05/2020

link Overeenkomst voor bedienden – bijlage occasioneel telewerk – CORONA