Aangezien de toenemende aantal besmettingen is telewerk terug sterk aanbevolen bij alle bedrijven, ongeacht hun omvang, voor elke functie waarvoor dat mogelijk is. Wanneer telewerk niet mogelijk is, moeten: 

  • de niet-essentiële ondernemingen de maximale naleving van de regels van social distancing garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
  • de cruciale sectoren en essentiële diensten de regels van social distancing in de mate van het mogelijke toepassen.

Toezicht door sociale inspectie 

Indien het voor een bedrijf onmogelijk is om de social distancing te respecteren, kan er echter geen sluiting worden opgelegd omwille van die reden.  Daarentegen blijft de sociale inspectie wel voor alle ondernemingen bevoegd om de onderneming, of een gedeelte ervan, tijdelijk te sluiten wanneer de gezondheid of de veiligheid van de werknemers dit vereisen.

Een mogelijke besmetting met het coronavirus, of een manifeste nalatigheid op vlak van het toepassen en afdwingen van preventiemaatregelen, vormt op de werkvloer zo'n arbeidsrisico. De inspectie zou dan wel kunnen overgaan tot sluiting.

Provincie Antwerpen

Voor de provincie Antwerpen geldt een verplichting tot telewerk.  Tenzij dat gezien de aard van de activiteit en functie volstrekt onmogelijk of manifest onwenselijk is. In dat geval kan men op kantoor werken maar naleving van de social distancing regels zijn dan essentieel. 

De verplichting tot telewerk geldt voor arbeidsprestaties in de provincie Antwerpen. Een werknemer die woont in Brussel en normaal werkt in Antwerpen, moet dus (tenzij volstrekt onmogelijk of manifest onwenselijk) telewerken. Strikt genomen zou een Antwerpse werknemer bijvoorbeeld wel nog op kantoor kunnen werken in een andere provincie. Uiteraard is telewerk, indien enigszins mogelijk, ook dan om evidente redenen ten zeerste aangewezen. De federale overheid beveelt het sterk aan.

Op het grondgebied van de provincie Antwerpen geldt vanaf 29 juli 2020 een avondklok. Het is verboden om zich op het openbaar domein te begeven tussen 23.30 u en 06.00u. Een uitzondering maakt men voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen. Verplaatsing van of naar de werkplek valt hier onder. Ook hier moet men uiteraard de regels met betrekking tot telewerk respecteren. Zie hieromtrent de FAQ “"Mag mijn werknemer nog naar het werk komen? Moet hij daarvan dan een bewijs kunnen voorleggen bij een politiecontrole? En hoe zit het in de provincie Antwerpen?".

De verplichting tot telewerk en de avondklok gelden in Antwerpen vanaf 29 juli 2020 en voorlopig voor een periode van 4 weken (tot 26 augustus 2020).
Laatst aangepast op: 30/07/2020