Talrijke Franse grensarbeiders zullen ertoe aangespoord worden om gedurende de komende dagen en weken van thuis uit te werken. In principe mogen deze grensarbeiders niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar buiten de Belgische grensstreek werken. Deze 30-dagen regel is niet van toepassing in het geval van overmacht.

De Belgische en Franse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand die verband houdt met het Coronavirus voldoet aan alle kenmerken van een geval van overmacht.

Dus werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een Franse grensarbeider in zijn woonplaats in Frankrijk (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen. Deze maatregel is tot nader order van toepassing.