Er is steun in het geval van bedrijfssluiting als gevolg van het coronavirus, die verschilt naar gelang de regio.
Uw vestigingseenheid telt en niet de maatschappelijke zetel. 

Vlaanderen: een hinderpremie van 4000 euro : 

--> deadline aanvraag 13/6/2020.
Sluitingspremie blijft wel behouden voor wie verplicht gesloten moet blijven. Dat betekent dat de wellnesscentra en sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken en binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers een beroep kunnen doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag. Ook marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt niet kunnen starten, kunnen een beroep doen op de premie. De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de veiligheidsraad.

Kom je in aanmerking voor de corona hinderpremie?  Hierbij enkele voorwaarden:
 • De corona hinderpremie kan enkel aangevraagd worden in geval van verplichte sluiting, geheel of  gedeeltelijk. Starters na 12 maart hebben geen recht. 
 • Winkels die open mogen blijven, komen niet in aanmerking voor de corona hinderpremie. Het gaat over: 
  • Voedingswinkels (incl. nachtwinkels)
  • Dierenvoedingswinkels
  • Apotheken 
  • Krantenwinkels
  • Tankstations en leveranciers van brandstoffen
 • Het verder promoten van webshops heeft GEEN invloed op de toekenning van de premie wanneer er een fysieke locatie aanwezig is
 
Voor de meest actuele info, raadpleeg de website van VLAIO:  

Extra steun van gemeenten

 
Goed nieuws voor ondernemers die hun vestiging hebben in  Brakel, Grimbergen, Kalmthout, Kortrijk, Oudenaarde, Schilde en Zandhoven, Evergem, Ichtegem, Kraainem, Nazareth en Waregem!
Zij krijgen van hun gemeente extra steun bovenop de Hinderpremie

Vlaanderen: een compensatiepremie

Na de hinderpremie voor ondernemingen die verplicht hun deuren moeten sluiten, roept de Vlaamse regering nu de compensatiepremie in het leven.
 
Deze compensatiepremie is bedoeld voor ondernemingen en zelfstandigen in bijberoep die hun deuren niet verplicht moesten sluiten, maar wel zware gevolgen ondervinden door de pandemie en die niet in aanmerking komen voor de hinderpremie.
Denk bijvoorbeeld aan evenementensector, (para-) medische beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandelaars.
 
Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor de compensatiepremie, moet voldaan zijn aan specifieke voorwaarden.

 • Ondernemingen
  • Een bedrijf komt maar in aanmerking wanneer het een omzetverlies heeft van minstens 60% tussen 15 maart en 30 april 2020, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
  • Indien het gaat om een starter houdt men rekening met een omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van het financieel plan.
  • VZW's die minstens 1 iemand voltijds tewerkstellen komen eveneens in aanmerking voor de premie. 
 
 • Zelfstandigen in bijberoep:  Een zelfstandige in bijberoep kan in drie gevallen beroep doen op de premie. Meer bepaald wanneer hij:
  • omwille van zijn inkomen sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep betaalt of;
  • een inkomen heeft tussen 6.996,89 en 13.993,70 EUR of;
  • verplicht moest sluiten. 
 
 • Opgelet!
  • Iemand die werkzaam is als werknemer voor 80% van zijn tijd (of meer) en dit combineert met een zelfstandige activiteit in bijberoep, heeft geen recht op de premie. 
 
Bedrag

 • Ondernemingen
  • De compensatiepremie is een eenmalige premie van 3.000 EUR.
  • Wanneer de onderneming meerdere exploitatiezetels heeft, kent men maximaal vijf premies toe (één per exploitatiezetel met een maximum van vijf). 
 • Zelfstandigen in bijberoep
  • De premie bedraagt 1.500 EUR. 
 • Opgelet!
  • De zelfstandige in bijberoep die door de hoogte van zijn inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep, heeft recht op een premie van 3.000 EUR. 
 
Aanvragen
Voor de meest actuele info, raadpleeg de website van VLAIO:  

Vlaanderen: Aanvullende Compensatiepremie

Ondernemingen die wel al open zijn of mogen openen, maar een zwaar omzetverlies hebben, kunnen genieten van een aanvullende compensatiepremie
Voor wie is deze extra premie?
 • Alle ondernemingen die in aanmerking komen voor de eerste compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn en de activiteiten heropgestart hebben. 
 • Omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar (aan te tonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie). 
  • Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni
  • Voor horeca ondernemingen gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli

Brussel: eenmalige premie van 4000 euro

Wie kan van de premie genieten ?
·        handelszaken, winkels en inrichtingen die gesloten zijn op grond van artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, met inbegrip van de restaurants die maaltijden om mee te nemen aanbieden en de hotels ;
·        die minder dan 50 voltijds equivalenten tewerkstellen (Noteer: de limiet van 50 ETP is per bedrijf, niet per vestigingseenheid) ; 
·        en die actief zijn in een van de sectoren die zijn opgesomd in de bijlage bij het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 maart 2020, op basis van de NACE btw-codes die op 18 maart 2020 in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingevoerd (de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan de bijlage wijzigen in functie van de evoluties in de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken).
Deze ondernemingen kunnen genieten van een premie per actieve vestigingseenheid in het Gewest, zoals ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, met een maximum van vijf vestigingseenheden.
 
Noteer :
·        U dient over een geregistreerde vestigingseenheid te beschikken om van de premie te kunnen genieten.
·        Het is de vestigingseenheid die telt en niet de maatschappelijke zetel.
Overheidsbedrijven of ondernemingen die als zodanig worden beschouwd, komen niet in aanmerking voor deze premie.
 
Hoe een aanvraag indienen ?
U dient uw aanvraag online in te dienen – vòòr 1 juni 2020 - bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW), via het formulier dat BEW binnenkort ter beschikking zal stellen op dit adres : www.premiecovid.brussels.
 

Brussel: Covid-19 Compensatiepremie van 2000 euro

Om een aantal categorieën van micro-ondernemingen te steunen die niet in aanmerking kwamen voor andere maatregelen, kan vanaf vandaag een compensatiepremie van 2.000 EUR aangevraagd worden. 
Deadline = 30/06/2020
 
U kan hier meer informatie vinden over de bewijsstukken die moeten toegevoegd worden:


Wallonië: eenmalige premie van 5000 euro

De Waalse regering kent een eenmalige schadevergoeding van 5.000 EUR toe aan elke onderneming en zelfstandige die gedwongen wordt zijn activiteiten te sluiten of stop te zetten als gevolg van maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Om in aanmerking te komen voor deze toelage moet u een actieve kleine of micro-onderneming zijn, een zetel hebben in Wallonië en actief zijn in een van de betrokken sectoren.

Voor al je vragen rond maatregelen in Wallonië verwijzen wij je naar de website 1890.be van de Waalse overheid aan. Via het nummer 1890 zijn ze ook telefonisch bereikbaar. Op deze pagina staan alle maatregelen aangegeven ter ondersteuning van bedrijven (federaal en regionaal) in Wallonië: https://indemnitecovid.wallonie.be/#/
Laatst aangepast op: 10/06/2020

link Vlaio