Over de gevolgen van het coronavirus voor ondernemingen lees je meer op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor