Het kan ook zijn dat je als zelfstandige je activiteiten moet onderbreken. Bijvoorbeeld omdat je door het coronavirus in quarantaine moet. Of omdat er te veel werknemers afwezig zijn waardoor je je activiteiten niet kan verder zetten. Of misschien ondervinden je leveranciers last en zorgt dat ook bij jou voor problemen. Of omdat je door de maatregelen van de overheid verplicht bent om je zaak tijdelijk te sluiten.
 
Reken dan op het overbruggingsrecht. Alle zelfstandigen in hoofdberoep (éénmanszaken, werkende vennoten en bedrijfsleiders) en meewerkende echtgenoten kunnen overbruggingsrecht aanvragen. Ook zij die na 1 januari 2020 startten, of vroeger zelfstandige in bijberoep waren of zelfstandigen die nog onbetaalde bijdragen hebben. 
 
Wanneer heb je recht?
 • Actief in de horeca 
 • Actief in de bouw pc 124.00 voor de maanden maart tot en met mei
 • Krantenwinkels voor de maand maart
 • Andere sectoren waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus, sluiting uit voorzorg of sluiting omdat je te weinig klanten hebt en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt
 
!! NEW !! : er komt een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart voor de zelfstandigen die minstens een maand moesten sluiten tijdens de lockdown als hun activiteit het ritme van voor de crisis niet opnieuw kon halen. Hiervoor moet men kunnen aantonen dat de activiteit, voor het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand, een daling kent met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.
              
Bedrag:
 • Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (met gezinslast). De gezinslast is de gezinslast in de ziekteverzekering en er wordt niet gekeken of men iemand fiscaal iemand ten laste. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april deze uitkering
 • Er is een verlenging voorzien voor de maand mei. Bij een verplichte sluiting is er een stilzwijgende verlenging (ook al heeft men de toelating in de loop van de maand mei om te heropenen). Bij een vrijwillige sluiting is er ook een stilzwijgende verlenging. Indien aangesloten bij Xerius zal men een mail of brief ontvangen met uitdrukkelijke vermelding dat men moet verwittigen indien in mei niet minstens 7 opéénvolgende dagen onderbroken wordt
 • Verlening voor de maanden juni, juli en augustus en vermoedelijk verlenging tot december 
 
 Extra informatie over het overbruggingsrecht:
 • Bezoldiging en voordelen alle aard moet NIET stopgezet worden 
 • De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrij
 • De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer)
 • Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.
 
Komt iemand met een managementvennootschap in aanmerking voor een uitkering overbruggingsrecht?
Zij komen enkel in aanmerking voor de toepassing van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht indien zij vrijwillig al hun activiteiten die zij via deze vennootschap uitoefenen volledig onderbreken (en op voorwaarde natuurlijk dat zij niet nog actief zijn en blijven in een andere hoedanigheid, hetzij als natuurlijk persoon, hetzij als mandataris/werkend vennoot in een andere vennootschap).
 
Hebben boekhouders en accountants recht op een uitkering overbruggingsrecht?
Aangezien boekhouders en accountants niet verplicht zijn om te sluiten, moet het gaan om een vrijwillige én volledige onderbreking gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen.  Enkel taken van gering belang zijn dan nog mogelijk.  Het in dienst houden van (al) het personeel is een indicatie dat er van een volledige onderbreking geen sprake is en er ‘gewoon’ wordt doorgewerkt (cfr. FOD Sociale Zekerheid).

Hoe aanvragen:
Ben je aangesloten bij Xerius? Dan kan je best de aanvraag via het online formulier op de site van Xerius invullen: https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona.
Indien je bij een andere kas voor zelfstandige bent aangesloten dan kan je best even op hun site gaan zien hoe dit aan te vragen.
Laatst aangepast op: 10/06/2020