Het is uiteraard niet uitgesloten dat jij als zelfstandige zelf het coronavirus oploopt en ziek wordt. In dat geval ben je arbeidsongeschikt. Ben je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds.

Uitkering:
  • Met gezinslast :         62,08€ per dag 
  • Alleenstaande :          49,68€ per dag
  • Samenwonende :       38,10€ per dag 

Hoe aanvragen:
De behandelende geneesheer vult het Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in. 
Je vindt dit terug op de website van je ziekenfonds.
Je dient dit binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen in bij je ziekenfonds. 

Gebaseerd op info van Xerius.