• Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.

• De kinderdagverblijven zullen openblijven.

• Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Op 15 april verlengde de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen. Wat onderwijs betreft, betekent dit dat de lessen op school geschorst blijven tot en met 3 mei. Dat betekent dat de lessen op school opgeschort blijven en dat scholen vanaf maandag 20 april voor minstens 2 weken verder werken met leren op afstand, met aanbod van nieuwe leerstof. Wanneer de huidige maatregelen opgeheven worden en onder welke precieze voorwaarden de lessen dan weer op school kunnen doorgaan, is nog niet bekend.
Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus
Laatst aangepast op: 21/04/2020