Bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen voorziet de wet dat de werkgever een aanvulling moet betalen van minimum 2 EUR/dag waarop niet gewerkt wordt omwille van de tijdelijke werkloosheid.

Een sectorale CAO kan de betaling van de aanvullende vergoeding doorschuiven naar een Fonds voor bestaanszekerheid. Belangrijk is hier om steeds de sectorale CAO’s te raadplegen.

Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan de werkgever een aanvulling betalen. Het gaat hier niet om een wettelijk opgelegde verplichting.

Let op ! Bepaalde sectoren voorzien ook een verplichte aanvulling bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hier dus ook steeds de sectorale CAO’s raadplegen.