Tot 31 augustus 2020 kunnen alle werkgevers die door de coronacrisis tijdelijke werkloosheid inroepen, beroep doen op de zogenaamde ‘corona werkloosheid’.  Die eenvoudige vorm van tijdelijke werkloosheid dekt zowel echte situaties van overmacht (bijvoorbeeld verplichte sluiting van de onderneming, of quarantaine van een werknemer die niet kan telewerken), als situaties waarin er een gebrek aan werk is omwille van economische redenen (geen of minder vraag naar producten of diensten). 

Vanaf 1 september 2020 houdt de eenvoud voor veel werkgevers op.  Enkel werkgevers die minstens 20% corona werkloosheid en/of tijdelijke werkloosheid economische reden in het tweede kwartaal 2020 kunnen aantonen, kunnen tot eind van het jaar nog gebruik maken van corona werkloosheid.  In het RVA-jargon wordt gesproken van ‘hard getroffen ondernemingen’ (HGO). Zij moeten wel een formulier invullen en versturen naar de RVA. 

Alle andere werkgevers die de 20% werkloosheid in het tweede kwartaal niet bereiken, moeten opnieuw beroep doen op één van de klassieke regelingen van tijdelijke werkloosheid. Dat zijn: 

·        tijdelijke werkloosheid wegens overmacht; 
 
·        tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek voor arbeiders (economische werkloosheid arbeiders); 
 
·         tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek voor bedienden (economische werkloosheid bedienden).  
Laatst aangepast op: 13/08/2020