Nee, in deze situatie moet de werknemer opvang voorzien en dit belet hem niet noodzakelijk om te werken. Voor deze gevallen is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht dus niet mogelijk.

 

Vindt de werknemer geen oplossing en moet hij zelf thuis blijven, dan kan hij hiervoor familiaal verlof nemen. Per jaar heeft een voltijdse werknemer recht op tien onbetaalde dagen.