Belandt je werknemer in het ziekenhuis of moet hij ziek thuis blijven, dan gelden de regels zoals bij elke ander ziekteverzuim. De werkgever betaalt het gewaarborgd loon wegens arbeidsongeschiktheid. Na de periode van gewaarborgd loon komt werknemer ten laste van het ziekenfonds.