Mogelijk strandt een werknemer in het buitenland, bijvoorbeeld omdat zijn vlucht of treinreis geannuleerd is of omdat hij de stad niet meer uit mag. In zulke gevallen is er opnieuw sprake van overmacht en heeft hij recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Hetzelfde geldt als de werknemer na repatriƫring in quarantaine wordt geplaatst. Het gaat dus om personen die in quarantaine worden geplaatst als gevolg van een beslissing van een derde instantie.

De werknemer is in het bezit van een "quarantainegetuigschrift" afgeleverd door de huisarts waarin staat dat de werknemer arbeidsgeschikt is, maar kan zich niet naar de werkplek begeven. Dat "quarantainegetuigschrift" wordt afgeleverd aan de werknemer: 
- als hij in nauw contact is geweest met een geĆÆnfecteerde persoon; 
- als hij zelf besmet is terwijl hij geen symptomen vertoont; 
- als zijn medische situatie een risico is (bijvoorbeeld als zijn immuunsysteem verzwakt is). 

Als de werknemer een quarantainegetuigschrift kan voorleggen, kan de werknemer, als hij in de onmogelijkheid is om te werken (bijvoorbeeld omdat hij niet kan telewerken), tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht voor de periode gedekt door het medisch getuigschrift.

Als het medisch getuigschrift geen einddatum vermeldt, wordt de tijdelijke werkloosheid aanvaard voor maximum 14 dagen. 

Laatst aangepast op: 15/05/2020