Vanaf 1 september 2020 moeten bedrijven niet-HGO terug de normale procedure bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht volgen. Dit wil zeggen:

  • de overmacht (elektronisch) melden aan de RVA
  • bewijsstukken indienen waaruit de overmacht blijkt aan werkloosheidsbureau van de plaats waar de onderneming gevestigd is  
  • werkgever levert controlekaart C3.2A af aan de werknemer en houdt validatieboek bij
  • werkgever verricht ASR 2 met afschrift aan werknemer
  • werkgever verricht ASR 5 bij einde van de maand

De definitie van overmacht wordt terug in de normale betekenis ge├»nterpreteerd. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan enkel worden ingeroepen indien het gaat om een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen die er zich op beroepen, en die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt (voor meer uitleg, zie het infoblad E24). 

Laatst aangepast op: 31/07/2020