Enkel uitzonderlijk zwaar getroffen sectoren of werkgevers kunnen vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 verder gebruik maken van de vereenvoudigde soepele procedure.  Ze kunnen de soepele procedure hanteren in ‘alle’ situaties van volledige of gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid door het coronavirus.  

Voorwaarden die een HGO werkgever  (HGO = Hard Getroffen Onderneming) moet voldoen: 

  • ofwel als onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona hebben ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen in het tweede kwartaal 2020;
  • ofwel behoren tot een sector die nog getroffen is door maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog niet mogen worden uitgevoerd.  Op dit moment is er nog geen enkele sector erkend in dit kader.

De beoordeling van de voorwaarde ‘20% tijdelijke werkloosheid’ gebeurt op het niveau van de juridische werkgever / de juridische entiteit.  Dus ‘niet’ per vestiging, niet op het niveau van een ruimere of kleinere TBE(technische bedrijfseenheid), niet voor een groep van ondernemingen.

Procedure
 
De werkgever die voldoet aan één van de voorwaarden HGO, moet een formulier C106A-CORONA-HGO(LINK)  indienen bij de RVA (via e-mail versturen naar het werkloosheidsbureau van de plaats waar de onderneming gevestigd is of per post).  RVA bezorgt zijn beslissing (bevestiging) zo snel mogelijk via dezelfde weg. Dit zal in de meeste gevallen zeer snel gebeuren (in uitzonderlijke gevallen waarin een extra controle nodig is, uiterlijk binnen de 2 weken na de verzending).
Bij positief antwoord kan de onderneming vanaf 1 september 2020 tot 31 december 2020 verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid-overmacht-corona. 
 
Let op! Het is aangewezen het formulier C106A-CORONA-HGO in ieder geval zo snel mogelijk in te dienen bij de RVA als de onderneming vanaf 1 september 2020 verder gebruik wenst te maken van de vereenvoudigde procedure. Het is belangrijk te beschikken over de beslissing van de RVA vóór 1 september.  Een positieve beslissing vóór de eerste werkloosheidsdag geeft de werkgever immers 100% zekerheid de tijdelijke werkloosheid-corona-overmacht te kunnen toepassen.
 
Belangrijk! Denk ook aan quarantaine-situaties van individuele werknemers die tijdelijke werkloosheid noodzakelijk kunnen maken als geen telewerk mogelijk is!  


Situaties die aanleiding kunnen geven tot corona werkloosheid zijn bijvoorbeeld:

  • bedrijven die: 
    • moeten sluiten op overheidsbevel;
    • hun activiteiten moeten stopzetten of verminderen omdat ze de regels van social distancing niet kunnen naleven; 
    • zich geconfronteerd zien met een gebrek aan werk als rechtstreeks gevolg van de coronacrisis 

  • werknemers die in quarantaine worden geplaatst omdat ze tot een risicogroep behoren of in contact zijn geweest met een besmette persoon.

Tot 31 augustus 2020 kunnen alle werkgevers gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Corona werkloosheid) voor alle situaties van volledige of gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid door het coronavirus.  Deze soepele regeling eindigt op 31 augustus 2020 voor ondernemingen die niet kunnen voldoen aan de voorwaarden ‘HGO’. Voor de niet-HGO werkgevers is wel een soepelere overgangsregeling voorzien tot 31 december 2020 bij tijdelijke werkloosheid te wijten aan economische redenen.

Laatst aangepast op: 05/08/2020