De reeds bepaalde uurregeling blijft in principe behouden tenzij de overlegorganen in akkoord hiervan afwijken. Komen de overlegorganen niet tot een akkoord dan blijft de oorspronkelijke uurregeling behouden. 
Laatst aangepast op: 29/07/2020