De beslissing om elektronisch te stemmen moest in principe ten laatste op dag X genomen zijn. Dag X lag tussen 11 en 24 februari 2020 afhankelijk van de verkiezingsdag in uw onderneming.
 
De wetgever staat het echter uitzonderlijk toe om alsnog een akkoord te sluiten over elektronisch stemmen.
 
Het akkoord moet:
·        tussen de nieuwe X+36 en X+56 gesloten zijn.
Afhankelijk van de nieuwe verkiezingsdatum is dit medio oktober.
·        bereikt worden met de representatieve organisaties die kandidaten indienden. 
Het hoeft dus niet langer in de schoot van de ondernemingsraad en/of het comité.
 
De andere wettelijke voorwaarden voor elektronisch stemmen (anonimiteit, enz.) blijven onverkort van toepassing.
 
De werkgever zal een bericht moeten aanplakken in de onderneming wanneer er een akkoord is over elektronisch stemmen. Dit modeldocument moet de FOD WASO nog opmaken. 
Laatst aangepast op: 29/07/2020