Een van de voorwaarden is dat het moet gaan om een werkgever “die gedurende een ononderbroken periode van minstens één maand tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik heeft gemaakt van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid”.
 
Dit is een periode van 30 opeenvolgende kalenderdagen, met inbegrip van weekends en wettelijke feestdagen.
 
Het is niet vereist dat alle werknemers in de onderneming tijdelijk werkloos waren. Het volstaat dat er elke dag van de betrokken periode minstens één werknemer tijdelijk werkloos was binnen de onderneming.
 
Bovendien moet dit niet noodzakelijk altijd dezelfde persoon zijn. Een systeem waarbij de werknemers alternerend tijdelijk werkloos waren, komt ook in aanmerking.

Voorbeeld 1
 
Een werkgever heeft 2 werknemers in dienst. Jan en Marc werken 5 dagen per week, van maandag tot vrijdag.
De werkgever heeft vanaf 23 maart t.e.m. 30 april 2020 gebruik gemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona. Op Paasmaandag 13 april 2020 werd er niet gewerkt. Bovendien heeft Jan vakantie genomen van 14 april t.e.m. 17 april 2020. 
 
In de onderneming werd voor elke normale werkdag gedurende een ononderbroken periode 30 dagen beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid. Feestdagen en weekends doorbreken de telling niet. 
Vakantie doorbreekt de telling wel. 
 
Conclusie : De voorwaarde is voldaan. In de onderneming is er minstens op elke normale werkdagen één werknemer tijdelijk werkloos gedurende een ononderbroken periode 30 dagen. Op de vakantiedagen van Jan was Marc nog steeds tijdelijk werkloos.
 
Voorbeeld 2
 
Een werkgever heeft 2 werknemers in dienst. Jan en Marc werken 5 dagen per week, van maandag tot vrijdag.
De werkgever heeft vanaf 23 maart t.e.m. 30 april 2020 gebruik gemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona. 
 
 | Week van….. | Tijdelijk werkloos gesteld 
 | 23/3 - 27/03 | Marc en Jan
 | 30/3 - 03/04 | Marc en Jan
 | 06/4 - 10/04 | Jan
 | 13/04 | Paasmaandag
 | 14/4 - 17/04  | Marc
 | 20/4 - 24/04 | Marc
 | 27/4 - 30/04 | Jan
 
Conclusie : De voorwaarde is voldaan. Het volstaat dat binnen de onderneming elke normale werkdag minstens één werknemer – doch niet noodzakelijk dezelfde persoon - tijdelijk werkloos is geweest.

Speciale gevallen :
 
Collectieve vakantie 
Vakantie doorbreekt de periode 30 opeenvolgende kalenderdagen. Bij een collectieve sluiting van een onderneming wordt de telling van de periode van 30 kalenderdagen dan ook onderbroken.
Uitgezonderd, indien minstens één werknemer tijdens een periode van collectieve sluiting tijdelijke werkloos is. 

Bijvoorbeeld
Een collectieve sluiting voor de arbeiders, maar één van de bedienden, die normaal gewerkt zou hebben, is tijdelijke werkloos. Als de periode van tijdelijke werkloosheid daardoor ononderbroken 30 dagen geduurd heeft, is de voorwaarde voldaan.
 
Een werkgever met één deeltijdse werknemer
In de periode van 30 kalenderdagen moet op alle normale werkdagen in de onderneming één werknemer tijdelijk werkloos zijn geweest. Is er slechts één werknemer in dienst die enkel maandag en dinsdag werkt, dan moet deze werknemer enkel elke maandag en dinsdag tijdelijk werkloos zijn gedurende een periode van 30 kalenderdagen.   


Laatst aangepast op: 29/07/2020