Ja. De werkgever die gebruik maakt van de regeling tijdelijke werkloosheid overmacht (corona) moet de ondernemingsraad op de hoogte brengen. Bij gebreke van een ondernemingsraad informeert hij de syndicale afvaardiging.   
Laatst aangepast op: 13/07/2020