Bij niet-naleving van de kennisgeving aan de werknemer, volgt een sanctie. De werkgever moet het normaal loon van de werknemer betalen voor de periode die voorafgaat aan het vervullen van die kennisgeving.  
Laatst aangepast op: 13/07/2020