Ja. De werkgever moet de werknemers die hij tijdelijk werkloos stelt, informeren over de formaliteiten die zij moeten vervullen om een uitkering van de RVA te krijgen.  
Laatst aangepast op: 13/07/2020