Ja. De kennisgeving kan ook collectief gebeuren. Maar enkel op voorwaarde dat het voor elke individuele werknemer duidelijk is aan welke arbeidsregeling hij is onderworpen.  
Laatst aangepast op: 13/07/2020