Wanneer de werkgever corona werkloosheid wil inroepen, moet hij een individuele kennisgeving richten aan elke betrokken werknemer. 
Dit geldt zowel bij volledige als bij gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid. 
 
De melding moet:
  • ten laatste de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de tijdelijke werkloosheid gebeuren of uiterlijk vóór de werknemer zich naar het werk begeeft; 
  • een aantal verplichte gegevens bevatten, zoals 
    • de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft; 
    • de dagen of het aantal dagen waarop de werkgever de werknemer tijdelijk werkloos stelt, en desgevallend de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tewerkgesteld blijft.  
Laatst aangepast op: 13/07/2020