Ja, ze komen in aanmerking voor corona-werkloosheid, als telewerk niet mogelijk is.  

De werknemers die zich in zo'n situatie bevinden, zijn niet in arbeidsongeschiktheid. Ze worden preventief verwijderd omwille van bijvoorbeeld: 

  • symptomen die kunnen wijzen op corona 
  • omdat zij tot een risicogroep behoren
  • omdat ze in contact gekomen zijn met besmette personen
  • in afwachting van een corona-testresultaat. 
  • terugkeren uit een risicozone en verplicht een quarantaineperiode moeten ondergaan 

Omdat de werknemer arbeidsgeschikt is, komt hij/zij in aanmerking voor corona werkloosheid in zoverre telewerk niet mogelijk is. 

Uitzondering voor quarantaine na vrijwillig vertrek van de werknemer naar een rode zone.  

Als de werknemer op vakantie vertrekt naar een rode zone (binnen Europa) of een andere bestemming waarvoor een reisverbod geldt (buiten Europa) en bij terugkeer verplicht in quarantaine moet, dan heeft de werknemer geen recht op werkloosheidsuitkeringen.  De werknemer wordt geacht door eigen toedoen werkloos te zijn. 

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer.  RVA zal hierop a posteriori controleren en de werknemer hierover eventueel bevragen.  

Voor de werkgever is het enkel van belang te beschikken over het quarantaine-attest van de werknemer. De werkgever kan het voorleggen als RVA de reden van tijdelijke werkloosheid vraagt. 

Dit blijft zo, maar vanaf 1 september 2020 is er een verschil op het vlak van de procedure voor de werkgever en de uitkering voor de werknemer tussen Hard Getroffen Ondernemingen (HGO) of ondernemingen die dat niet zijn (niet-HGO).

Procedure voor de werkgever vanaf 1 september 2020 om aanspraak te kunnen maken op tijdelijke werkloosheid bij preventieve quarantaine omwille corona:  

-            onderneming HGO:  de vereenvoudigde procedure overmacht-corona (zoals ook tot 31 augustus 2020 van toepassing is) 

-            onderneming niet-HGO:  de (zwaardere) normale procedure ‘overmacht’


De werkloosheidsuitkeringen verschillen vanaf 1 september 2020 naargelang de werknemer tewerkgesteld is in een onderneming HGO of niet-HGO.

·        Werknemer in een HGO- onderneming  : 70% van het geplafonneerd loon + 5,63 euro/dag tijdelijke werkloosheid

·        Werknemer in een niet-HGO-onderneming: 70% van het geplafonneerd loon

Laatst aangepast op: 31/07/2020