Neen.
Het is niet de bedoeling om het werk van werknemers, die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht door de coronacrisis, uit te besteden aan derden of te laten uitvoeren door studenten.
De werkgever die zich hier niet aan houdt, moet het normale loon betalen aan de tijdelijk werkloos gestelde werknemer voor de dagen dat hij zijn werk uitbesteedde aan derden of aan studenten.
 
Het verbod van uitbesteding aan derden of aan studenten geldt niet wanneer de corona werkloosheid voortvloeit uit een quarantainemaatregel.
 
Dit verbod treedt in werking op 13 juli 2020. De RVA zal hier streng op controleren.  
Laatst aangepast op: 13/07/2020