De werkgever mag geen medisch attest eisen waaruit arbeidsgeschiktheid blijkt. 
Vertoont de werknemer geen symptomen, dan mag hem het werk niet geweigerd worden.  
Idealiter bestaan er afspraken in de onderneming over de tewerkstelling van werknemers die uit een risicogebied terugkeren, zoals bijvoorbeeld telewerken of werken in een afgezonderde ruimte in de onderneming. 

Vertoont de werknemer wel kennelijk ziektesymptomen, dan kan de werkgever vragen om zich te laten behandelen door zijn arts.  Betekent de aanwezigheid van de werknemer een onmiskenbaar verhoogd risico voor de veiligheid en gezondheid in de onderneming, dan kan de werkgever de arbeidsarts inschakelen. Als de arbeidsarts de betrokken werknemer oproept voor een gezondheidsbeoordeling, moet de werknemer hier gevolg aan geven.    
Laatst aangepast op: 09/07/2020