Een collectieve vakantie voer je in via een geijkte procedure: 
  • Je voegt de regeling van de collectieve vakantieperiode ruim op voorhand toe aan het arbeidsreglement
  • en hangt deze wijziging 15 kalenderdagen uit samen met het opmerkingenregister. 
  • Daarna dien je de informatie online te registreren bij de dienst Toezicht op de Sociale Wetten via de website : https://www.arbeidsreglement.belgie.be/
Vanaf dat moment is de regeling rechtsgeldig ingevoerd en hebben de werknemers recht op de collectieve vakantie. 

Als je later van de voorgestelde periode wilt afwijken, kun je die afwijking niet zomaar opleggen aan je werknemers. Je hebt daarvoor het individueel akkoord van iedere werknemer nodig. Uit dat akkoord moet blijken dat de werknemer niet wordt gedwongen. Bovendien kom je in dat document ook het best overeen dat de vakantie nog op een later tijdstip kan worden ingepland.
 
De werknemer moet dat individueel akkoord op zak hebben als hij tijdens de oorspronkelijke periode van collectief verlof aan het werk is. De dienst Toezicht Sociale Wetten moet ook tijdig op de hoogte worden gebracht.
 
Let op, werknemers die tijdens de collectieve sluiting zouden moeten stempelen omdat zij onvoldoende vakantierechten hebben, hebben geen recht meer op een uitkering als je niet collectief sluit. 
Laatst aangepast op: 30/06/2020