Het gaat hier om werknemers die niet vast in dienst zijn, zoals uitzendkrachten, studenten, flexi-jobbers.
Wanneer de vaste werknemers tijdelijk werkloos zijn, mag de werkgever het werk niet uitbesteden aan de werknemers, die niet vast in dienst zijn. 
 
Van dat principe kan in bepaalde gevallen worden afgeweken: 
  • wanneer de werknemer tijdelijk werkloos wordt op basis van een reden die volledig eigen is aan de werknemer, met andere woorden wanneer de overmacht door de werknemer wordt ingeroepen.
    Voorbeeld: de werknemer kan zich niet naar het werk begeven omwille van medische redenen (hij is zelf besmet, hij woont samen met een besmet persoon, hij is een risicopatiƫnt)
  • wanneer tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd in afdeling A, mogen werknemers die niet vast in dienst zijn, ingezet worden in afdeling B, op voorwaarde dat het werk in afdeling B redelijkerwijze niet kan worden verricht door vaste werknemers van afdeling A.   
 
De RVA zal hier controles op uitvoeren.  
Laatst aangepast op: 08/06/2020