Neen, er is geen impact op lopende loonbeslagdossiers.  De uitvoering van loonbeslag onder derde gelegd vóór 30 mei 2020, wordt niet opgeschort.  De uitvoering van lopend loonbeslag gaat ongewijzigd door.  

De overheid voorziet een tijdelijke beperking van beslag tegen natuurlijke personen die geen ondernemer zijn (volgens het Wetboek economisch recht). De regeling treedt in werking vanaf 30 mei en loopt tot 17 juni 2020. De regeling kan nog verlengd worden. 

Eén onderdeel van die tijdelijke beperking voor particulieren, is de beperking van beslag onder derde op een geldsom zoals het loonbeslag in handen van de werkgever.

Tot 17 juni 2020 kan er ten aanzien van een natuurlijke persoon die geen ondernemer is, in de regel geen (nieuw) bewarend of uitvoerend beslag onder derde gelegd worden. Er gelden wel een aantal uitzonderingen op die regel waarin beslag wel degelijk mogelijk blijft.

De tijdelijke opschorting geldt niet in volgende gevallen:
  • alimentatievorderingen(onderhoudsverplichtingen);
  • alle gevallen waarin de schuldenaar instemt met het beslag of de voortzetting van de gedwongen tenuitvoerlegging;
  • een invordering van elke veroordeling in strafzaken (bv. veroordeling tot een geldboete, gerechtskosten, ...);
  • een invordering van alle sommen verschuldigd uit hoofde van fiscale en sociale fraude;
  • kennisgevingen van wettelijke hypotheken.   

De beperking van beslagmogelijkheden ten aanzien van natuurlijke personen is nog niet van toepassing. De startdatum van deze regeling is de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.  We wachten op de bekendmaking  in het Belgisch Staatsblad.

De werkgever zal in de komende periode als gevolg van deze maatregel wellicht minder loonbeslagen zien opduiken bij zijn werknemers.  
Laatst aangepast op: 29/05/2020