De werknemer is in het bezit van een "quarantainegetuigschrift" afgeleverd door de huisarts waarin staat dat de werknemer arbeidsgeschikt is, maar kan zich niet naar de werkplek begeven. Dat "quarantainegetuigschrift" wordt afgeleverd aan de werknemer: 
- als hij in nauw contact is geweest met een ge├»nfecteerde persoon; 
- als hij zelf besmet is terwijl hij geen symptomen vertoont; 
- als zijn medische situatie een risico is (bijvoorbeeld : zijn immuunsysteem is verzwakt). 

Als de werknemer een quarantainegetuigschrift kan voorleggen, kan de werknemer, als hij in de onmogelijkheid is om te werken (bijvoorbeeld omdat hij niet kan telewerken), tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht voor de periode gedekt door het medisch getuigschrift.

Als het medisch getuigschrift geen einddatum vermeldt, wordt de tijdelijke werkloosheid aanvaard voor maximum 14 dagen. 

Laatst aangepast op: 15/05/2020