Ja. Een werknemer die in een lopend themaverlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking zit  kan dit schorsen om het corona-ouderschapsverlof op te nemen. Tenminste als de werkgever akkoord is.

Na het corona-ouderschapsverlof herneemt het themaverlof, tijdskrediet of de loopbaanonderbreking, tenminste als dit nog niet eindigde. Het themaverlof, tijdskrediet of de loopbaanonderbreking loopt dan verder tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum.
De periode waarin de werknemer zijn loopbaanonderbreking, tijdskrediet of themaverlof schorste gaat niet verloren. De werknemer kan de geschorste periode later opnemen. Ook als niet voldaan is aan de minimale duur van het verlof. De werknemer moet deze resterende duur niet in dezelfde breuk opnemen. 

Voor de opname van de resterende duur moet de werknemer een nieuwe aanvraag indienen en opnieuw voldoen aan de toegangsvoorwaarden (denk hier bij tijdskrediet aan tewerkstellingsvoorwaarde, drempel,…).
Laatst aangepast op: 08/07/2020