Ja, op dezelfde wijze als het gewone ouderschapsverlof.

Vermindering prestaties
Een werknemer met een halftijdse onderbreking tot 1/2 of met 1/5 wordt in de vakantieregeling beschouwd als een gewone deeltijdse werknemer. Dit betekent dat de vakantierechten zullen worden opgebouwd in functie van de effectieve deeltijdse prestaties.

Decemberafrekening? 
Wanneer een bediende in de loop van het jaar – tijdelijk of voor onbepaalde duur - gemiddeld minder uren gaat werken, moet er een zogenaamde ‘decemberafrekening’ plaatsvinden.

Deze afrekening is vergelijkbaar met een afrekening van het vakantiegeld bij een uitdiensttreding (“vertrekvakantiegeld”).

Alleen gebeurt de afrekening in december en is de reden een vermindering van de arbeidsduur.  Deze verplichting geldt ook bij een vermindering van prestaties in het kader van tijdskrediet,  ouderschapsverlof of andere thematische verloven.  Dus ook bij corona-ouderschapsverlof.

Volledige schorsing
De werkgever is in de praktijk niet verplicht vertrekvakantiegeld te betalen bij opname voltijds themaverlof.  
Laatst aangepast op: 08/07/2020