Ja. De werknemer is op dezelfde wijze beschermd tegen ontslag als bij het gewone ouderschapsverlof. Vanaf de datum van de vereiste kennisgeving tot 3 maanden na de einddatum van het verlof mag de werkgever de werknemer niet ontslaan, tenzij om dringende of voldoende reden. Doet hij dat toch, dan moet hij een extra schadevergoeding betalen van 6 maanden loon.
 
Het corona-ouderschapsverlof wordt immers uitgeoefend “onder de voorwaarden en nadere regelen zoals voor hem van toepassing volgens de wet en de koninklijke besluiten inzake het ouderschapsverlof, in zover dit besluit niet afwijkt van deze bepalingen”. (artikel 3)

Geldt de ontslagbescherming eveneens bij weigering door de werkgever?
Ja, ook in geval van weigering door de werkgever geldt dezelfde ontslagbescherming. En dit alleszins tot drie maanden na de schriftelijke kennisgeving van de weigeringsbeslissing door de werkgever.
Laatst aangepast op: 06/05/2020