De werkgever geeft de werknemer zijn akkoord of weigert het verlof. De werkgever antwoordt de werknemer binnen maximaal drie werkdagen na aanvraag en in ieder geval ten laatste voor de aanvang van het corona-ouderschapsverlof.

Hij doet dit:
  • schriftelijk of;
  • op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werknemer.

De termijn van maximaal drie werkdagen geldt ook voor aanvragen:
·        tot omzetting van het gewoon ouderschapsverlof in corona-ouderschapsverlof; 
·        tot schorsing van het tijdskrediet, themaverlof of loopbaanonderbreking.

In onderling akkoord kunnen werknemer en werkgever de termijnen van de aanvraagprocedure inkorten.
Laatst aangepast op: 15/05/2020