De werknemer dient zijn aanvraag tot onderbrekingsuitkeringen in bij de RVA.

Hij doet dit ten laatste twee maanden na aanvang van het corona-ouderschapsverlof. De RVA voorziet in een modelformulier om deze aanvraag te verrichten. Een elektronische aanvraag verdient de voorkeur.

Let op: een werknemer die verschillende niet-opeenvolgende periodes van corona-ouderschapsverlof opneemt moet voor elke periode een aanvraag voor uitkeringen indienen bij de RVA.

Ook de omzetting van het ouderschapsverlof of de schorsing van het themaverlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking moet worden meegedeeld aan de RVA. Deze kan voorzien in een modelformulier om deze mededeling te verrichten.
Voor de omzetting voorziet de RVA een eenvoudige procedure (omzetting voor hetzelfde kind met dezelfde breuk). De werkgever kan onmiddellijk een eenvoudige elektronische aanvraag indienen met een gestandaardiseerd excel-bestand dat beschikbaar is op de website van de RVA. De werknemer moet dan geen andere formaliteiten meer doen. 
 
Meer info is terug te vinden op de website van de RVA: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t9-0#h2_14
Laatst aangepast op: 15/05/2020