Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden onder de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties:
  • een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de (voor voltijders) 
  • een vermindering van de arbeidsprestaties tot 1/2de van een voltijdse betrekking (voor voltijders of deeltijders die minstens 3/4de werken)
  • een volledige schorsing (enkel voor alleenstaande ouders en ouders met een kind met een handicap, geen tewerkstellingsvoorwaarde).

De werknemer kan dit verlof opnemen:
1.      hetzij in één aaneengesloten periode tot en met 30 september 2020;
2.      hetzij in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand; 
3.      hetzij in één of meerdere, al dan niet aansluitende, perioden van een week;
4.      hetzij een combinatie van maand en week, of weken.
Laatst aangepast op: 08/07/2020