De werknemer die corona-ouderschapsverlof wil opnemen, doet zijn aanvraag bij de werkgever:

-        schriftelijk (per aangetekend schrijven, door overhandiging van een geschrift waarvan de werkgever een kopie ondertekent voor ontvangst of op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werkgever);
-        ten minste drie werkdagen op voorhand;
-        waarbij het geschrift de begin- en einddatum vermeldt van dit corona-ouderschapsverlof.

In onderling akkoord kunnen werknemer en werkgever de termijnen van de aanvraagprocedure inkorten.
Laatst aangepast op: 15/05/2020