Ja, maar voor gehandicapten geldt een afwijkende regeling. 

De werknemer kan het corona-ouderschapsverlof nemen:

·        naar aanleiding van de geboorte van zijn/haar kind tot het kind twaalf jaar wordt;

·        in het kader van de adoptie van een kind, gedurende een periode die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn/haar gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn/haar verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt.

·        in het kader van zijn/haar aanstelling als pleegouder en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt.
 Het gaat om werknemers aangesteld als pleegouder door:
  • de rechtbank;
  • een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg;
  • de diensten van l’Aide à la Jeunesse;
  • het Comité Bijzondere Jeugdbijstand.

Als het om een kind met een handicap gaat, is de maximale leeftijd opgetrokken tot 21 jaar.

Die leeftijdsgrens valt bovendien volledig weg als een kind of volwassene met een handicap:
·        opgevangen wordt door zijn ouders en  
·        geniet van intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.
Laatst aangepast op: 15/05/2020