Je bent als werkgever niet verplicht het corona-ouderschapsverlof toe te staan. Het corona-ouderschapsverlof is geen recht voor de werknemer. Het kan enkel opgenomen worden mits akkoord van de werkgever.
Laatst aangepast op: 15/05/2020