Ja, ook werknemers in een lopend ouderschapsverlof kunnen het corona-ouderschapsverlof opnemen.

Zij kunnen hun lopend ouderschapsverlof omzetten of schorsen om corona-ouderschapsverlof op te nemen. Dit kan enkel met akkoord van de werkgever.

De omzetting van gewoon ouderschapsverlof naar corona-ouderschapsverlof kan ook retroactief.

Na het corona-ouderschapsverlof herneemt het gewone ouderschapsverlof, tenminste als dit nog niet eindigde. Het gewone ouderschapsverlof loopt dan verder tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum.

De periode waarin de werknemer zijn gewoon ouderschapsverlof omzette in corona-ouderschapsverlof gaat niet verloren. De werknemer kan dit 'omgezette deel' later opnemen. Ook als niet voldaan is aan de minimale duur van het verlof. De werknemer moet deze resterende periode niet in dezelfde breuk opnemen.
Voor de opname van deze resterende duur moet de werknemer wel een nieuwe aanvraag indienen. Het kind moet nog voldoen aan de leeftijdsvereiste.

Merk op: Het voltijds corona-ouderschapsverlof voor alleenstaande werknemers en werknemers met een kind met een handicap is maar mogelijk vanaf 1 juli 2020. 
Een werknemer kan zijn voltijds gewoon ouderschapsverlof dan ook niet retro-actief vanaf 1 mei 2020 omzetten in voltijds corona-ouderschapsverlof.   
Laatst aangepast op: 08/07/2020