Alle werknemers die in aanmerking komen voor het gewone ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking komen ook in aanmerking voor het corona-ouderschapsverlof.

Bijgevolg komen in aanmerking (indien aan de voorwaarden voldaan is):
  • de biologische vader én de biologische moeder;
  • de persoon die het kind heeft erkend waardoor de afstamming langs vaderszijde komt vast te staan;
  • beide adoptieouders; 
  • de meemoeder van wie de afstamming ten opzichte van het kind van de biologische moeder vaststaat.
In tegenstelling tot het gewone ouderschapsverlof kunnen ook pleegouders corona-ouderschapsverlof opnemen. Het gaat om werknemers aangesteld als pleegouder door:
  • de rechtbank;
  • een door de gemeenschap erkende dienst. 
Laatst aangepast op: 19/05/2020