De aanbevelingen van de Groep van 10, generieke gids, gelden als leidraad. Heeft uw sector geen sectorgids of protocol opgesteld, dient u dit niet af te wachten. U moet uiteraard steeds de sanitaire maatregelen naleven bij de heropstart. Heeft uw sector wel een sectorgids of protocol opgesteld, dan geldt dit ook als leidraad bij de heropstart.

Of uw sector al of niet een sectorgids of protocol heeft opgesteld, kan u nagaan op de website van de FOD WASO: https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-en-sectorgidsen
Laatst aangepast op: 30/04/2020