Het commissieloon is verschuldigd voor ieder order aanvaard door de werkgever. Cumul met een werkloosheidsuitkering is mogelijk wanneer het commissieloon betrekking heeft op een andere periode dan de uitkering. Als de referteperiode/”verdienperiode” zich dus bewijsbaar vóór de werkloosheidsperiode situeert, is er geen cumulatieprobleem. Bijvoorbeeld: de werkgever heeft een order aanvaard in maart en de handelsvertegenwoordiger is tijdelijk werkloos geworden in april.

Ook voor orders die worden doorgegeven tijdens een schorsingsperiode ontstaat het recht op commissieloon wanneer de werknemers bewijst dat hij gedurende de uitvoering van zijn overeenkomst met de klant rechtstreeks contact heeft gehad dat heeft geleid tot de aanvaarding van de orders. Ook hier stelt zich geen cumulatieprobleem als de werknemer kan aantonen dat die orders voortvloeien uit contacten die hij heeft gehad voor de periode tijdelijke werkloosheid.
Laatst aangepast op: 30/04/2020