De algemene principes van vakantiedagen en inhaalrust blijven gelden. Dit wil zeggen dat je vakantie in onderling akkoord, tussen werkgever en werknemer, moet afspreken.
Staat er al vakantie ingepland bij een werknemer de volgende maand en hadden jullie hier al een akkoord over, dan is dit akkoord bindend. Je kan dan niet eenzijdig hierop terugkomen.
Komen jullie wel tot een akkoord, dan is er geen probleem en kan er eventueel geschoven worden met de vakantiedagen.
Doet de werknemer nu een aanvraag van vakantie, dan heb je wel het recht om te weigeren. Als je hier redenen voor hebt, bijvoorbeeld omdat dit de werkorganisatie of dienstverlening in het gedrang brengt.
Weet wel, uitstel van vakantie is geen afstel. De wettelijke vakantiedagen moeten opgenomen worden voor 31/12/2020.
Laatst aangepast op: 29/04/2020