Het is de taak van de werknemer om opvang te voorzien voor zijn/haar kind(eren).  

Vindt de werknemer geen oplossing en moet hij/zij zelf thuis blijven, dan kan hij/zij hiervoor familiaal verlof nemen. Per jaar heeft een voltijdse werknemer recht op tien onbetaalde dagen.

De werknemer kan in principe niet tijdelijk werkloos worden gesteld, aangezien er werk is.

Voor de periode mei – juni kan het corona-ouderschapsverlof ook een oplossing bieden.
Laatst aangepast op: 29/04/2020